×

The Night Owl

Ang Night Owl ay isang nakahihimok na pagsasalaysay ng paglalakbay ng Pilipinas sa pagbabago mula sa isang tiger cub economy patungo sa pagiging first world na bansa.Binibigyang-liwanag ng Night Owl ang mga hamon, kritika, at mahihirap na desisyong kinaharap ng Build, Build, Build team at ang mga kinahinatnan nito.Alamin ang mga nakaaantig na kuwento ng mga Pilipino na bumuti ang buhay sa pagtatapos ng mga kalsada, tulay, riles, mga proyektong pangontrol sa baha, paliparan, daungan at silid-aralan.Ang libro ay inilathala ng Manila Bulletin Publishing Corporation.
.